Bestuur MFC ‘t Dorpshuis Julianadorp

Hans Boskeljon – Voorzitter

Joke Waltman – Penningmeester

Richard Gans – Secretaris

Simon v/d Burg – Vicevoorzitter

Mieke Weenink – 2de Penningmeester / Vrijwilligerscoördinator

Kees Vermaas – Cultuurwerkgroep, Wijkplatform

Paul Waltman – Beheer

Ron Pols – Beheer, Evenementencommissie

Willem Schaapkens – PR, Lid hoofdbestuur Buurtcollectief